aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
Celestyn Freinet
Dział poświęcony pedagogice Celestyna Freineta jest instensywnie rozwijany. Nadsyłane prace i teksty będą sukcesywnie publikowane - serdecznie dziękujemy wszystkim autorom! Obecnie, liczba opublikowanych materiałów (teksty, obrazki) wynosi 73.
BIOGRAFIA I METODA [1]
Nota biograficzna oraz główne założenia pedagogiki Celestyna Freineta.
SWOBODNY TEKST [12]
Swobodny tekst stał się jednym z najbardziej popularnych aspektów pedagogiki C. Freineta. Dziecko tworzy go wtedy, gdy ma coś do powiedzenia i odczuwa potrzebę wyrażania tego piórem czy rysunkiem. Technika ta jest szczególną formą ekspresji słownej mówionej lub pisanej, dlatego jej zastosowanie powinno być inspirowane przeżyciami dziecka związanymi, np. z wycieczką, oglądaniem spektaklu teatralnego, wystawy, wysłuchaniem audycji czy z obserwacją jakiegoś zjawiska.
DOŚWIADCZENIA POSZUKUJĄCE [11]
Celestyn Freinet poświęcił wiele uwagi doświadczeniom samodzielnie zdobywanym przez dziecko. Postulował on między innymi uwolnienie dziecka z rygoru sztucznego środowiska szkolnego, a zalecał organizowanie wychowania i nauczania w ścisłym kontakcie z otaczającym środowiskiem społecznym i przyrodniczym.
FISZKI [30]
Technika kształcenia umożliwiająca dostosowanie nauki do własnego tempa dziecka, omówiono fiszki problemowe, zadaniowe i autokreatywne.
DYPLOMY SPRAWNOŚCI [6]
Dyplomy sprawności są to specjalne odznaki lub dyplomy za zdobycie konkretnej sprawności intelektualnej lub ruchowej, nadane w uroczystej atmosferze. Dzięki tej technice uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie dydaktyczno - wychowawczym, wyrabiają systematyczność, wytrwałość, pilność.
EKSPRESJA ARTSTYCZNA [6]
Freinet uznał ekspresję twórczą za jeden z najważniejszych czynników rozwoju aktywności edukacyjnej dzieci. Uważał on, że swobodna twórczość dziecka - w tym ekspresja artystyczna - budzi w najmłodszych pragnienie wiedzy i odpowiada ich naturalnym potrzebom: aktywnoąści, radości, wyrażania siebie, zaspokajania kontaktów społecznych.
GAZETKA [4]
Technika ta kształtuje u dzieci postawy, otwiera je na potrzeby i problemy rówieśników, a także angażuje i inspiruje do twórczego działania. Dzięki gazetce dzieci mogą przedstawić swoje potrzeby, zainteresowania, życzenia oraz nurtujące je problemy. Technika pozwala na uzewnętrznianie uczuć i marzeń dzieci, oderwanie się od szarej codzienności, a przede wszystkim zaspokaja potrzebę komunikowania się z innymi.
KORESPONDENCJA [3]
Technika bardzo wdzięczna dla małych dzieci, wyzwalająca aktywność w nawiązywaniu kontaktów społecznych i przyjaźni. Pomaga poznawać świat w toku rozwiązywania problemów oraz w praktycznym działaniu, którego dzieci są współtwórcami i współsprawcami.
PSAPCF [1]
Informacje, dane teleadresowe grup regionalnych Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta.
TABLICA OGŁOSZEŃ [1]
Tablica ogłoszeń - aktualności, informacje o spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach związanych z działalnością regionalnych grup Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta.
odwiedzin: 21741294  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2024  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu