aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
baza materiałów > plany pracy
Kategoria: PLANY PRACY
Grupa wiekowa: dzieci 5-letnie
Miesiąc (propozycja): kwiecień
TEMAT TYGODNIA: Wiosna w sadzie
Autor: Bożena Forma
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE
PONIEDZIAŁEK
Rysowanie na temat dowolny podczas schodzenia się dzieci. Rozpoznawanie dŸwięków wydawanych przez różne przedmioty (ukryte za parawanem - nauczycielka wydobywa z nich dźwięki). Zabawa ruchowa Słońce i deszcz. Zabawa ruchowa Ptaki.
- rozwijanie sprawności palców
- rozwijanie słuchu muzycznego

- dziecko prawidłowo trzyma kredkę
- dziecko rozpoznaje przedmioty na podstawie słyszanych dźwięków

Rozmowa połączona z oglądaniem plansz na temat Sad w czterech porach roku - wiosna. Zabawa ruchowa Sygnały. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [021].
- wzbogacanie słownika
- praca nad prawidłowym sposobem wysławiania się

- dziecko słucha z uwagą
- dziecko wypowiada się w logiczny sposób

Zabawy przy stolikach. Swobodne improwizacje ruchowe do piosenek poznanych w trakcie roku szkolnego.
- utrwalanie melodii i tekstów
- dziecko chętnie łączy ruch ze śpiewem
WTOREK
Pomoc nauczycielce w przygotowaniach do zajęć. Oglądanie książek i czasopism, wyszukiwanie ilustracji o tematyce wiosennej. Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych [015].
- zachęcanie do obcowania z książką
- dziecko wyszukuje odpowiednie ilustracje
- dziecko opisuje własnymi słowami wybrane obrazki

Zabawy matematyczne - przeliczanie kwitnących drzew w barwach białych i różowych w zakresie siedmiu. Stosowanie określeń: duże, małe, średnie. Zabawa ruchowa Tunel. Wycinanie kwiatów z białej i różowej bibuły. Ozdabianie nimi szablonów drzew namalowanych na dużych arkuszach papieru.
- określanie wielkości drzew
- rozwijanie umiejętności manipulowania nożyczkami

- dziecko stosuje odpowiednie określenia
- dziecko przelicza elementy w zakresie siedmiu
- dziecko starannie wycina kwiaty z bibuły

Wyjście do przedszkolnego ogrodu. Obserwacja kwiatów i młodych liści na drzewach. Słuchanie śpiewu ptaków.
- obserwacja najbliższego otoczenia w okresie wiosny
- dziecko opisuje wygląd drzew w okresie wiosny
ŚRODA
Zabawy integracyjne ze śpiewem. Nawlekanie na żyłki koralików. Zabawa ruchowa Psotny wietrzyk.
- utrwalanie tekstów i melodii piosenek
- wyrabianie sprawności manualnych rąk

- dziecko łaczy śpiew z muzyką
- dziecko sprawnie nawleka koraliki na żyłki

Słuchanie opowiadania B. Forma: Spotkanie w sadzie. Oglądanie ilustracji pszczoły. Poznanie jej zwyczajów. Dłuższe wypowiedzi na jej temat. Zabawa ruchowa Cicho i głośno. Wykonanie pszczoły z rolki po papierze toaletowym. Ozdabianie jej paskami kolorowego papieru.
- wzbogacanie wiedzy na temat owadów
- reagowanie na ustalone sygnały
- rozwijanie wyobraźni
- ćwiczenie umiejętności łączenia elementów

- dziecko zna zwyczaje pszczół
- dziecko słucha poleceń nauczycielki
- dziecko starannie okleja rolkę papierem kolorowym, przykleja do niej głowę, skrzydła i nogi

Wyjście do przedszkolnego ogrodu. Obserwacja kwiatów i młodych liści na drzewach. Słuchanie śpiewu ptaków.
- obserwacja najbliższego otoczenia w okresie wiosny
- dziecko opisuje wygląd drzew w okresie wiosny
CZWARTEK
Układanie na dywanie dowolnych kompozycji z materiału przyrodniczego (nasiona grochu, fasoli,słonecznika, pestek z dyni). Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych.
- rozwijanie wyobraźni
- dziecko manipuluje nasionami tworząc z nich różne wzory
J. Tuwim: Ptasie radio - słuchanie wiersza w interpretacji nauczycielki. Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o tekst wiersza. Łączenie głosu ptaka z odpowiednim obrazkiem przedstawiającym jego postać. Zabawa ruchowa Piórka. Praca plastyczna, zespołowa - Ptaki w sadzie. Naklejanie wyciętych z bibuły ptaków i kwiatów - na drzewa wykrojone z filcu bądź z bibuły falistej, przyklejonej na dużym arkuszu brystolu.
- poznanie róznych gatunków ptaków, łączenie obrazka z głosem
- umiejętność współpracy z innymi

- dziecko naśladuje głosy ptaków
- dziecko zna wygląd niektórych ptaków

Zabawy w przedszkolnym ogrodzie. Pokonywanie przeszkód na ścieżce zdrowia.
- rozwijanie sprawności ruchowej
- przestrzeganie ustalonych zasad

- dziecko chętnie przebywa na świeżym powietrzu
PIĄTEK
Składanie w całość elementów obrazków pociętych na sześć części. Pomoc dzieci w porządkowaniu kącika przyrody. Zabawa rytmiczno - ruchowa Głowa, ramiona, kolana, pięty.
- rozwijanie spostrzegawczości
- zachęcanie do współdziałania z nauczycielką

- dziecko łączy elementy w całość
- dziecko chętnie pomaga nauczycielce

Nauka piosenki B. Forma: Różne kolory. Powtarzanie rytmów granych na wybranych instrumentach perkusyjnych. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.
- poznanie nowej piosenki
- rozwijanie poczucia rytmu
- utrwalanie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych

- dziecko zaznacza klaśnięciem refren
- dziecko zna melodię i tekst piosenki
- dziecko powtarza rytmy proponowane przez nauczycielkę

Słuchanie baśni J. CH. Andersena: Calineczka w interpretacji nauczycielki.
- zachęcanie do obcowania z literaturą
- dziecko odpowiada na pytania związane z treścią
odwiedzin: 20444043  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2023  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu