aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
baza materiałów > plany pracy
Kategoria: PLANY PRACY
Grupa wiekowa: dzieci 3-letnie
Miesiąc (propozycja): listopad
TEMAT TYGODNIA: Jestem samodzielny
Autor: Bożena Forma
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE
PONIEDZIAŁEK
Bębenki - zabawa ruchowa. Utrwalanie poznanych piosenek połączone z elementem ruchu. Oglądanie książek przy stolikach. słuchanie opowiadania B. Forma: Czego uczy nas nasza Pani połączone z wykonywaniem czynności o których mowa.
- utrwalenie wiadomości o bębenku
- reagowanie na umówione sygnały

- dziecko reaguje na hasło bębenek
- dziecko zna melodie i treści piosenek poznanych od początku roku szkolnego
- dziecko z zainteresowaniem przegląda książki

B. Forma: Jestem samodzielny słuchanie wiersza w interpretacji nauczycielki. Zabawa ruchowa Przedszkolak. Praca plastyczna - układanie na postaci szablonów ubrań przygotowanych przez nauczycielkę i przyklejanie ich w odpowiednich miejscach. Nauczycielka rozdaje kolejne elementy (praca podzielona na etapy), sprawdza w jaki sposób dziecko je ułożyło.
- słuchanie w skupieniu wiersza
- szybkie reagowanie na sygnały
- wyrabianie sprawności manualnych

- dziecko odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza
- wykonuje prawidłowo polecenia

Wyjście do przedszkolnego ogrodu. Obserwacja pasków bibuły poruszanych przez wiatr. Korzystanie z urządzeń w ogrodzie.
- obserwacja zjawisk atmosferycznych
- zwracanie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw

- dziecko opisuje charakterystyczne zjawiska związane z pogodą
- bawi się zgodnie z rówieśnikami

WTOREK
Zabawa ruchowa Pomagamy. Zabawa Ćwiczymy nawlekanie. Każde dziecko otrzymuje tabliczkę o innym kształcie z dziurkami o różnej wielkości oraz sznurówkę. Na sygnał prowadzącej dzieci przewlekają sznurówki przez dziurki.
- zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe
- doskonalenie umiejętności przewlekania sznurówek

- dziecko wie, na czym polegają czynności o których mowa w zabawie
- dziecko przewleka sznurówki przez dziurki

Próby samodzielnego rozbierania swetrów i ich składania. Zwracanie uwagi na konieczność zapamiętywania jak wygląda ubranie w którym jestem.
B. Forma: Przedszkolak - słuchanie piosenki.
Wyszukiwanie w czasopismach postaci, opisywanie w co są ubrane.
- wyrabianie samodzielności
- zwracanie uwagi na szczegóły podczas opisywania swojego ubrania
- poznanie nowej piosenki

- dziecko cierpliwie uczy się rozbierania i składania swoich części garderoby
- chętnie śpiewa nową piosenkę
- nazywa wskazane części garderoby

Rozmowy indywidualne na temat konieczności zachowania porządku w swoich szafkach w szatni. Porządkowanie zabawek układanie ich w kącikach. Segregowanie klocków. Zachęcanie do działania poprzez zadawanie odpowiednich pytań i współdziałanie z dziećmi:
- w którym pojemniku znajdują się plastikowe klocki
- gdzie odkładamy książki
- jak ustawione są kubki na stoliku w kąciku lalek? Może je wspólnie pozbieramy i poukładamy razem?

- wdrażanie do porządkowania zabawek po zakończonej zabawie
- odkładanie zabawek w wyznaczone miejsce

- dziecko wie, gdzie jest miejsce określonych zabawek
ŚRODA
Rozmowy indywidualne na temat zachowania w przedszkolnej łazience. Utrwalanie piosenki z poprzedniego dnia Przedszkolak, połączone z elementem ruchu. Zabawa ruchowa Kot i myszy.
- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi
- wyrabianie szybkiej reakcji na umówione sygnały

- dziecko zna ustalone wcześniej zasady zachowania
- dziecko przestrzega reguł zabawy

Słuchanie opowiadania B. Forma: Jak Tomek pomagał mamusi. Spotkanie z muzyką - utrwalenie budowy i brzmienia bębenka i grzechotki. Zabawy ortofoniczne na sylabach plim, plum, pac. Wypowiadanie sylab z różnym natężeniem.
- rozwijanie więzi rodzinnych
- uczestniczenie w życiu rodzinnym

- dziecko chętnie pomaga rodzicom w prostych czynnościach
- potrafi być samodzielne

Zabawy manipulacyjno - konstrukcyjne klockami plastikowymi. Nauczycielka uczestniczy w działaniach. Proponuje dzieciom, żeby wybrały wszystkie klocki w kolorze; czerwonym, żółtym, niebieskim. Następnie wspólnie tworzą budowle. Nauczycielka może podpowiedzieć dziecku poprzez działania własne jak można budowlę wykorzystać w dalszej zabawie (tunel - mogą przejeżdżać pod nim małe samochody, duży pojazd).
- zachęcanie do samodzielnych działań
- wykorzystanie budowli w zabawie

- dziecko bawi się klockami
- dziecko nadaje nazwy swoim wytworom

CZWARTEK
Zabawa ruchowa Głowa, ręka, noga.
Zabawa do piosenki popularnej Misie. Oglądanie czasopism dziecięcych, wyszukiwanie ilustracji związanych z przedszkolem.

- utrwalanie części ciała
- poznanie nowej piosenki

- dziecko prawidłowo wskazuje części ciała nazywane przez nauczycielkę
- dziecko naśladuje elementy ruchu prowadzącej podczas śpiewu piosenki

Zabawy integracyjne z grupą dzieci starszych. Wspólny śpiew piosenek, tańce, zabawy. Słuchanie muzyki relaksacyjnej w pozycji leżącej.
- wzbudzanie zaufania do dzieci z grupy starszej
- ogólne wyciszenie

< dziecko bawi się z rówieśnikami
- naśladuje w działaniach starszych kolegów
- dziecko w skupieniu słucha muzyki z płyty CD

Swobodne zabawy z udziałem nauczyciela (nauczyciel obserwuje zabawę, podsuwa dzieciom pomysł, naprowadza w jaki sposób rozwinąć zabawę).
- rozwijanie umiejętności uczestniczenia w zabawie zorganizowanej
- dziecko cieszy się z udziału w zabawie nauczycielki
PIĄTEK
Zabawa ruchowa Koło, pociąg. Zabawa orientacyjno-porządkowa Kogo wołam. Słuchanie wiersza B. Forma: Wszystko robię sam.
- reagowanie na sygnał
- doskonalenie umiejętności chwytania piłki
- przybliżenie pojęcia samodzielny

- dziecko tworzy koło
- dziecko chwyta piłkę podaną przez nauczycielkę
- dziecko rozumie treść wiersza

Rozmowa z wykorzystaniem pacynki na temat: czego uczy nas nasza pani. Słuchanie opowiadania B. Forma: Czego uczy nas nasza pani z równoczesnym składaniem rzeczy.
Porównywanie ilustracji przedstawiających ten sam pokój w którym raz panuje bałagan, a innym razem porządek.

- zachęcanie do działania poprzez obserwację czynności wykonywanych przez prowadzącą
- doskonalenie spostrzegawczości

- dziecko samodzielnie składa ubrania
- z zainteresowaniem przygląda się obrazkom opisując własnymi słowami, co się zmieniło

Wyjście do przedszkolnego ogrodu. Zwracanie uwagi na porządek panujący w szatni. Utrwalanie nazw części garderoby podczas ubierania, charakterystycznych dla aktualnej pory roku.
- samodzielne wykonywanie czynności związanych z ubieraniem
- zachowanie porządku w szatni

- dziecko potrafi ubrać wybrane części garderoby
- dziecko wie, jak wygląda jego znaczek oraz wskazuje swoją szafkę
odwiedzin: 16308717  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2022  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu