aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
baza materiałów > plany pracy
Kategoria: PLANY PRACY
Grupa wiekowa: dzieci 4-letnie
Miesiąc (propozycja): październik
TEMAT TYGODNIA: Jesień w parku
Autor: Bożena Forma
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE
PONIEDZIAŁEK
Tańce integracyjne wykonywane wspólnie z dziećmi z grupy starszaków. Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych [032]
- rozwijanie działań twórczych dziecka
- dziecko czerpie radość ze wspólnych zabaw
Tworzenie kącika przyrodniczego przy wykorzystaniu tworzywa przyrodniczego. Określanie kształtów i kolorów. Wyjście do ogrodu - obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. Zbieranie liści, kasztanów, żołędzi. Piosenka Liście w parku - osłuchanie z melodią i tekstem. Jesienne zagadki - odszukaj cień, zakreślanie na obrazku odpowiednich przedmiotów odpowiadających określonym cieniom. Wypełnianie ich kolorem.
- stosowanie przymiotników podczas opisywania elementów
- poznanie nowej piosenki
- doskonalnie percepcji wzrokowej

- dziecko wykazuje się dużą wiedzą na temat jesieni
- dziecko odtwarza melodię i zna tekst piosenki
- dziecko prawidłowo wykonuje zadanie

Utrwalenie piosenki Liście w parku - zabawy ruchowe oparte na jej melodii i treści. Zabawy piłką w przedszkolnym ogrodzie.
- rozwijanie wrażliwości muzycznej
- wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej

- dziecko wykonuje ruchy zgodne z rytmem
- dziecko chwyta i rzuca piłkę

WTOREK
Utrwalanie wiadomości na temat dyżurnych i ich obowiązków. Słuchanie bajek z płyty CD.
- przestrzeganie określonych zasad podczas ćwiczeń
- dziecko wie jaki zakres obowiązków mają dyżurni

- dziecko słucha poleceń nauczycielki i prawidłowo je wykonuje
- dziecko wie, że dyżurni wykonują pożyteczną pracę

Przyjaciele wiewiórki - słuchanie opowiadania z równoczesnym umieszczaniem na tablicy sylwet bohaterów i szablonu drzewa z dziuplą. Praca plastyczna - wypełnianie szablonu wiewiórki farbą klejową. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [021]
- utrwalenie wiadomości o wiewiórce
- doskonalenie umiejętności staranngo wypełniania konturów farbą klejową

- dziecko zna wygląd i zwyczaje wiewiórki
- dziecko starannie nakłada farbę

Zabawa ruchowa Gdzie mieszka wiewiórka.
- utrwalanie pojęcia "dziupla"
- dziecko sprawnie, bez potrącania innych przemieszcza się po sali
ŚRODA
Zabawa doskonaląca poczucie rytmu Ciekawe rytmy. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania z wykorzystaniem tunelu Jedzie pociąg - jadą dwa pociągi.
- wyrabianie poczucia rytmu
- doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych
- przełamanie lęku

- dziecko z uwagą czeka na swoją kolej
- dziecko prawidłowo trzyma i wydobywa dźwięki z instrumentów
- dziecko odważnie pokonuje drogę przez tunel
- dziecko potrafi czworakować

Spacer w okolicy przedszkola (należy wybrać miejsce, gdzie rośnie dużo drzew). Zwracanie uwagi na wygląd przyrody jesienną porą. Zabawy liśćmi (jeżeli liście są suche i jest ich dużo można zgarniać je i podrzucać, usypać kopiec i skakać). Na zakończenie nauczycielka tłumaczy konieczność zgarniania liści, porządkowania trawników i chodników. Praca plastyczna - odbijanie przez kalkę konturów liści. Wypełnianie odbitek kredkami świecowymi.
- zachęcanie do działania podczas spaceru
- wyzwalanie spontanicznych reakcji, przełamanie nieśmiałości
- poznanie nowej techniki plastycznej
- zwracanie uwagi na dokładność odbijania

- dziecko jest wrażliwe na piękno przyrody w jesiennej szacie
- dziecko wie, że liście, które opadają z drzew należy grabić
- dziecko dokładnie prowadzi ołówek po wyznaczonej linii
- dziecko starannie wypełnia kontury kolorem

Zabawy dowolne wybranymi zabawkami. Wykorzystanie zjeżdżalni w sali gimnastycznej.
- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie
- czekanie na swoją kolej podczas zjeżdżania

- dziecko odkłada zabawki na swoje miejsce
- dziecko zjeżdża ze zjeżdżalni, reaguje na polecenia nauczycielki
- dziecko potrafi samodzielnie pokonać kilka stopni w górę i w dół przełamując własny strach

CZWARTEK
Zabawa ortofoniczna na zgłoskach "tur", "lit", "bum", "pac". Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych.
- ćwiczenie mięśni narządów mowy
- dziecko poprawnie wypowiada zgłoski
Zabawy matamatyczne Układamy bukiet z kwiatów. Tworzenie zbiorów. Przeliczanie kwiatów tego samego gatunku w zakresie cztery. Ćwiczenie oddechowe Jesienne kwiaty. Zawieszone na nitkach bibułkowe kwiaty w miejscu swobodnego dostępu. Dzieci umiarkowanie dmuchają wprawiając kwiaty w ruch. Nauka wiersza B. Forma: W parku.
- utrwalenie wiadomości na temat zbiorów
- ćwiczenie prawidłowego oddechu
- utrwalenie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesieni

- dziecko potrafi tworzyć zbiór złożony z różnych elemantów
- dziecko klasyfikuje elementy według wielkości
- dziecko prawidłowo wykonuje wdech nosem i wydech ustami
- dziecko zna na pamięć treść wiersza

Wyjście do przedszkolnego ogrodu. Zbieranie okazów przyrodniczych. Umieszczanie ich w kąciku przyrody (dzieci samodzielnie wybierają miejsce, w którym umieszczają swoje okazy).
- wzbogacanie o nowe okazy kącika przyrodniczego
- wyrabianie poczucia przynależności do grupy równieśników

- dziecko zbiera różne okazy (liście, żołędzie, kasztany, szyszki) do kącika przyrody
- dziecko czynnie uczestniczy we wspólnych działaniach

PIĄTEK
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań. Ćwiczenie spostrzegawczości W parku jesienią. Nauczycielka na tablicy umieszcza szablony drzew, a na dywanie elementy, które będą tworzyły park jesienią. Wśród nich mogą się znajdować sylwety ludzi (dzieci) w różnorodnych ubraniach. Zadaniem dzieci jest wybór elemantów pasujących do parku jesienią (w tym stroju odpowiedniego do spacerów o tej porze roku).
- zwracanie uwagi na zgodną zabawę
- kształcenie umiejętności wspólnego tworzenia spójnej ilustracji
- ćwiczenie spostrzegawczości

- dziecko zaspokaja naturalną potrzebę chęci zabawy
- dziecko potrafi bawić się cicho i spokojnie
- dziecko porządkuje miejsce zabawy
- dziecko dobrze dobiera elementy
- dziecko potrafi słownie umotywować swój wybór

Dobieranie w pary rysunków różnych figur geometrycznych. Utrwalanie nazw: koło, kwadrat, trójkąt. Próby przeliczania w zakresie pięciu. Rysowanie kredkami świecowymi pracy Drzewa. Naklejanie gotowych liści na narysowane przez siebie drzewo.
- pogłębianie wiedzy matematycznej związanej z poznaniem figur geometrycznych
- ćwiczenie spostrzegawczości
- umijętność łączenia ze sobą elementów rysowanych i naklejanych

- dziecko dobiera w pary rysunki figur
- dziecko prawidłowo je nazywa
- dziecko wie, w jaki sposób umieszczać na drzewie liście
- dziecko wie, że nie można na jednym drzewie naklejać liści o różnych kształtach

Wyjście do przedszkolnego ogrodu (grabienie liści).
- zachęcanie do wspólnych działań w grupie
- udział w pracach porządkowych

- dziecko uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz przedszkola
odwiedzin: 14827234  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2021  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu