aktualności | opinie o nas
dodaj   poleć  napisz
 
baza materiałów publikacje Celestyn Freinet pomoce  
 • baza materiałów 1966 / 79
 • publikacje 96 / 55
 • Celestyn Freinet 73
 • kalendarz 8
 • techniki plastyczne 29 / 141
 • kolorowanki 220
 • nasza galeria 312
 • galeria zdjęć 607
 • katalog haseł 96
baza materiałów > plany pracy
Kategoria: PLANY PRACY
Grupa wiekowa: dzieci 5-letnie
Miesiąc (propozycja): wrzesień
TEMAT TYGODNIA: Jachty, kutry, statki
Autor: Bożena Forma
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE
PONIEDZIAŁEK
Przedszkolak - zabawa integracyjna. Wycinanie szablonów rybek różnej wielkości z kolorowego bloku technicznego. Szablony ryb mają otwory (takie, aby przez nie można przełożyć sznurek), zostaną one wykorzystane podczas zabaw.
- wrażanie do wspólnej zabawy
- wyrabianie spostrzegawczości wzrokowo - słuchowej
- rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami

- dziecko utożsamia się z grupą
- dziecko szybko reaguje na gest rówieśnika
- dziecko stara się dokładnie wycinać szablony ryb

B. Forma: Rybacy - słuchanie wiersza połączonego z oglądaniem ilustracji, zdjęć. Łowimy ryby - zabawa orientacyjno - porządkowa. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych [022] przeprowadzony w przedszkolnym ogrodzie.
- wzbogacanie wiedzy dotyczącej połowu ryb morskich
- utrwalenie pojęć matematycznych

- dziecko odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza
- dziecko stosuje się do poleceń
- dziecko prawidłowo przelicza elementy

Wyjście na przedszkolne podwórko. Przypomnienie sposobu bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych. Rysowanie kredkami świecowymi na dowolny temat na stolikach umieszczonych w przedszkolnym ogrodzie. W razie niepogody w sali przedszkolnej.
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa
- ćwiczenie własnej inwencji twórczej

- dziecko wie jaki sposób korzystania z urządzeń ogrodowych jest dla niego bezpieczny
- dziecko wykazuje pełną dowolność tematyczną i kolorystyczną

WTOREK
Fotograf - zabawa orientacyjno - porządkowa. Rozmowa na temat stosowania form grzecznościowych - jak zachować się gdy do sali wchodzi dorosła osoba. Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych.
- kształtowanie właściwej postawy moralnej
- dziecko wie jaką formę grzecznościową zastosować w stosunku do osób wchodzących do sali
Rozmowa z wykorzystaniem planszy przedstawiającej port morski. Rozmowa na temat wyglądu i przeznaczenia różnych rodzajów transportu morskiego: statków pasażerskich, tankowców, transportowych, okrętów wojennych będących obecnie muzeami, łodzi podwodnych, żaglowców, jachtów. Wykonanie żaglówek z kory. Nauczycielka przygotowuje dla każdego dziecka mały kawałek kory, wykałaczkę, wycięty z materiału żagiel, plastelinę. Demonstruje kolejne etapy pracy oraz gotowy stateczek. Po skończonej pracy na każdym stoliku prowadząca stawia miskę z wodą. Dzieci umieszczają w nich swoje żaglówki i dmuchając w żagle wprawiają je w ruch.
- wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu morskiego
- poznanie właściwości kory
- ćwiczenie sprawności manualnych

- dziecko wymienia najbardziej popularne środki transportu
- dziecko wie, że kora nie tonie
- dziecko wykonuje starannie swoją pracę

Rozmowa z nauczycielką na temat odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, poparta ilustracjami Co wolno czego nie wolno
- Czy wolno rozmawiać z nieznajomymi? (ilustracja: osoba dorosła rozmawia z dzieckiem)
- Czy wolno przyjmować prezenty od nieznajomych? (ilustracja: osoba dorosła podaje dziecku pakunek)
- Czy wolno bez pozwolenia oddalać się od miejsca, w którym się bawimy?
- Czy wolno samemu wychodzić na ulicę? (ilustracja: dziecko wychodzące na ulicę)
Jeśli odpowiedź będzie brzmiała "nie wolno" prowadząca wymaga od dziecka wyjaśnienia "dlaczego nie wolno". Takich sytuacji można przedstawić bardzo wiele (np. wchodzenie na drzewa, skakanie do wody, dotykanie słupów wysokiego napięcia).

- poznanie sytuacji, w których zagraża niebezpieczeństwo
- dziecko rozumie dlaczego należy słuchać nakazów dorosłych
- dziecko uzasadnia swoją wypowiedź

ŚRODA
Zabawy ruchowe przy muzyce z płyty CD. Rozmowy na dowolne tematy podczas schodzenia się dzieci. Wspólne z nauczycielką oglądanie książek przy stolikach.
- ćwiczenie mowy komunikatywnej
- dziecko opisuje co widzi na ilustracji
Zabawy z wodą - obserwacja zachowań różnych ciał w wodzie. Próby wyciągania wniosków podczas działań. Nauka piosenki B. Forma: Żeglarz.
Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

- rozwijanie zainteresowania światem przyrody poprzez doświadczenia
- dziecko wyciąga wnioski podczas doświadczeń z wodą
Spacer w okolice przedszkola. Odpowiadanie na pytanie "co widzimy". Układanie domina w formie węża (tak aby przewrócenie pierwszego klocka spowodowało upadek kolejnych klocków).
- zwracanie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu w okolicy przedszkola
- ćwiczenie cierpliwości

- dziecko pamięta kilka charakterystycznych elementów krajobrazu
- dziecko wykonuje delikatne ruchy

CZWARTEK
Przeplatanka - zabawa paluszkowa. Zestaw zabaw i ćwiczeń porannych.
- doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej
- dziecko zna tekst "Przeplatanki paluszkowej"
- dziecko łączy recytację z pokazem

B. Forma: Sztorm - słuchanie opowiadania. Rozmowa na temat treści opowiadania połączona z oglądaniem ilustracji, zdjęć: latarni morskiej, morskich fal w czasie sztormu, statku, łodzi na wzburzonym morzu. Praca plastyczna Latarnia morska. Wykonanie z masy papierowej latarni morskiej. Po wyschnięciu malowanie jej farbami plakatowymi.
- zachęcanie do uważnego słuchania
- ćwiczenie umiejętności formowania z masy papierowej

- dziecko odpowiada w logiczny sposób na zadawane pytania
- dziecko potrafi nadać kształt tworzywu plastycznemu

Wyjście do przedszkolnego ogrodu - wspólne obejście całego terenu ze szczególnym zwrócenieniem uwagi na elementy przyrody.
- utrwalenie nazw drzew i charakterystycznych roślin rosnących w przedszkolnym ogrodzie
- dziecko nazywa wybrane drzewa
PIĄTEK
Przygotowanie do zajęć - temperowanie kredek. Z. Przyrowski: I co dalej? (w: Kolorowy świat) - słuchanie opowiadania.
- wzbogacanie wiadomości dotyczących morza
- dziecko wie jak wygląda i jakie zadania spełnia lodołamacz
Podsumowanie wiadomości na temat transportu morskiego:
1. nazywanie środków transportu morskiego przedstawionych na obrazkach (statek pasażerski, okręt wojenny, tankowiec, łódź podwodna, kuter, jacht);
2. Rozwiązywanie zagadek związanych z morzem i żeglugą morską;
3. Quiz Nad morzem.
Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych.

- utrwalenie wiadomości na temat otaczającego świata
- dziecko chętnie uczestniczy w działaniach
Manipulowanie różnymi klockami. Zachęcanie do konstrukcji wysokich budowli. Przypomnienie poznanych wcześniej piosenek - śpiew nauczycielki, indywidualny i wspólny dzieci.
- rozwijanie umiejętności planowania przestrzeni
- przypomnienie i utrwalenie poznanych dotychczas piosenek

- dziecko z dużym zaangażowaniem buduje z klocków
- dziecko śpiewa piosenki poznane w poprzednich latach
odwiedzin: 15671739  
o serwisie podstawa programowa regulamin mapa serwisu kontakt panel administracyjny
Copyright © 2005-2021  Rok w Przedszkolu Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu